Świat Słuchu

NOWOCZESNA PROTETYKA SŁUCHU Ideą stowarzyszenia polskich protetyków słuchu pod nazwą „Świat Słuchu” jest stworzenie najwyższych standardów obsługi pacjenta niedosłyszącego oraz zachowanie konkurencyjności cenowej proponowanych przez nas aparatów słuchowych w porównaniu do ofert zagranicznych koncernów. Za priorytet stawiamy sobie zadowolenie pacjenta oraz maksymalną dostępność, i to nie tylko lokalnie ale niemalże na terenie całego kraju. Naszą misją jest także ochrona polskich protetyków słuchu i dbanie o polskich odbiorców jak również promowanie najnowszych rozwiązań technologicznych w dziedzinie aparatów słuchowych, stałe podnoszenie wiedzy o subtelnym zmyśle jakim jest słuch oraz edukacja społeczna jak działa ten narząd i jak o niego najlepiej zadbać....

więcej...